ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА
НЕМСКИ ЕЗИК "ГЬОТЕ" - БУРГАС

Nemskata.Org

Nemskata.Org Гимназия "Гьоте" е една от гимназиите, основани преди 50 години в България, за да могат надарените ученици наред с общообразователните дисциплини да получават специализирано образование по езици. Училището, заедно с гимназия "Гълъбов" в София са единствени със самостоятелно преподаване на немски език.

В гимназията се обучават около 650 ученика за 5 учебни години. В 9-ти и 10-ти клас предметите история, география, биология и химия се преподават изцяло на немски език.

Немска Езикова Гимназия Немска Езикова Гимназия

От 1994 г. гимназията е първото училище в цяла Източна Европа със сертификат за езикова диплома (КМК ІІ), а от 1995г. училището е център за провеждане на изпити за България. Сертификатът за владеене на езика дава възможност на завършилите да постъпват в университети в Германия, Австрия и Швейцария без приемни изпити. Носители на този документ са 407 младежи и девойки, голяма част от които в настоящия момент са студенти в европейски университети.

Немска Езикова ГимназияOт м. декември 1995г. авторска група от училището работи по съставянето на учебник за горна училищна степен в езиковите гимназии, съобразен с последните изисквания на Министерството за образование и наука. І-ят том на двутомното учебно пособие ще бъде изготвен в края на учебната 1996/97 год.

Немска Езикова Гимназия Общото високо ниво на обучение в училището е видно не само от постигнатите резултати при кандидат-студентските изпити в българските и чужди университети, а също и при изпитите за "Немска езикова диплома на конференцията на културните министерства на страните", където училището заема едно от първите места по постижения. Представителите на центъра за чуждоезиково учебно дело отбелязват показаните резултати за немски език като сравними с немските чуждоезикови училища в Южна Европа.

Немска Езикова ГимназияОт 1996г. училището разполага с модерна компютърна зала, включена от три години и в Интернет. Изграденият с помощта на спонсори от гр. Дюселдорф информационен център по немски език, разполага с много и разнообразна справочна и художествена литература, технически средства и връзка с Интернет.

Немска Езикова ГимназияПрез последните години тече младежки училищен обмен с партньори от Дюселдорф, Трабен - Трарбах. От 1998г. гимназия “Гьоте” е включена в европейския проект “Коменски” (Comenius-Project) и работи успешно със своите партньори от Полша, Швеция, Англия, Франция и Португалия.

От 1995г. учениците от гимназията издават ученически вестник "Йо-Йо". Танцовата група от училището, често представяща в чужбина българския народен фолклор, съществува от 1995г.

Гимназията е открита на 15.09.1960 година със заповед на МОН. Отначало са сформирани 4 паралелки по двадесет ученика и те се помещават в сградата на гимназия “Г. С. Раковски”. До 1991 година училището носи името на Вилхелм Пик. От 1971 година гимназията е преместена в сегашната сграда и постепенно увеличава приема на ученици – новите паралелки стават 5 през 1983 година и 6 през 1994 година. В момента в гимназия “Гьоте” се обучават 614 ученика в 30 паралелки. За 40 години дипломи за средно образование са получили 3463 възпитаници.

При откриване на гимназията са назначени за директор Борис Баев и учители по немски език – Георги Георгиев, Мара Тодорова, Хелма Гунева, Маргита Асенова, Стоянка Башкова, Здравка Власева, Константин Якимов, Маргот Костадинова и Гизела Карагьозова. С разрастването на училището расте и броят на преподавателите, за да достигне днес внушителната цифра 56 – голяма част от които са бивши възпитаници на НЕГ “Гьоте”.


>> Към основната страницаBourgas.Org WebGate