WebSeite des Deutschen Sprachgymnasiums "Goethe" - Burgas / Bulgarien

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА
НЕМСКИ ЕЗИК "ГЬОТЕ" - БУРГАС

Немска Езикова Гимназия

Немска граматика
Една рубрика на nonkonform


>> bLog.Nemskata.Org
>> Немската в Facebook

На тази страница ще намерите линкове с упражнения и граматика, които ще са Ви от полза при изучаването на немски език. Почти всички упражнения се правят дирктно в интернет и биват коригирани на място. Желая Ви успех!1. Склонение на прилагателни, спрежение на глаголи, предлози, падежи, местоимения. Страница с полезни упражнения за подготвителен клас:

http://www.uq.net.au/%7Ezzkmunr1/german/exercises/index.htm


2. Граматични упражнения към учебното пособие "Deutsch als Fremdsprache", Mittelstufe I:

http://www.sprachenzentrum.com/deutsch/mittelstufe1/grammatik/index.htm


3. Граматични, лексикални и упражнения, обогатяващи знанията за културата и традициите на немскоезичните страни.Подходящи за начинаещи и напреднали:

http://www.dlc.fi/%7Emichi/uebungen/


4. Граматика без упражнения: Спрежение на глаголите в сегашно време:

http://cornelia.siteware.ch/grammatik/konjugation.html


5. Граматика и препратки към упражнения на Praeteritum:

http://cornelia.siteware.ch/grammatik/praeteritum/praeteritum.html


6. Граматика за Perfekt:

http://cornelia.siteware.ch/grammatik/perfekttheorie.html


7. Склонение на прилагателните. Представено е в табличен вид, страницата има препратки към други страници с упражнения:

http://cornelia.siteware.ch/grammatik/deklinationadj.html


8. Упражнения за DSH:

http://www.uni-ulm.de/~rdengel/DaF/index.html
>> Книга за гости | GaestebuchBourgas.Org WebGate